VOUCHER KULTURY

W ramach współpracy z Narodowym Centrum Kultury (program Dom Kultury+ Edycja 2023) realizujemy projekt Voucher Kultury.

W pierwszej części tego projektu badaliśmy potencjał kulturowy gminy Wiązowna, potencjał sołectw i niektórych grup społecznych. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania co warto wzmacniać i w co inwestować, by w dłuższej perspektywie budować nową wartość kulturalną czy społeczną dla naszej okolicy.
W drugiej części tego projektu ogłosiliśmy konkurs na działania, które pomogą nam to realizować.

Spośród zgłoszonych przez mieszkańców inicjatyw wybraliśmy 4 projekty: 
1. „Noc spadających gwiazd” – kino plenerowe w Gliniance;
2. „Siła kobiet – teraz MY” – projekt tworzony przez kobiety i dla kobiet ;
3. „Uniwersytet Trzeciego Wieku – program pilotażowy”, który ma doprowadzić do powstania na naszym terenie uniwersytetu dla seniorów;
4. „Mienia River – reaktywacja” – projekt, którego celem jest poszerzenie składu i repertuaru lokalnego chóru Mienia River.

Od 1 sierpnia mieszkańcy mogą obserwować realizację wybranych inicjatyw i brać w nich aktywny udział.

*Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023.
*Wysokość dofinansowania: 40.000 zł

  • poniedziałek, godz.
  • wtorek, godz.
  • środa, godz.
  • czwartek, godz.
  • piątek, godz.
  • sobota, godz.