PAWILON W SZKOŁACH

Z początkiem roku szkolnego 2023/2024 podjęliśmy współpracę z gminnymi szkołami podstawowymi w Wiązownie, Malcanowie, Gliniance i Zakręcie. Zgodnie ze strategią ośrodka kultury chcemy prowadzić działania, które będą inspirować dzieci i młodzież w środowisku, w którym spędzają najwięcej czasu.

„Pawilon w szkołach” to program zainicjowany przez zespół Pawilonu Kultury, realizowany przy wsparciu i we współpracy ze wszystkimi szkołami z gminy Wiązowna. W ramach programu uczniowie mogą korzystać z oferty dodatkowych zajęć kulturalnych odbywających się w szkołach lub w Pawilonie. Paleta możliwości jest szeroka, poszczególne zajęcia są organizowane w porozumieniu z kadrą pedagogiczną, dzieci mogą w nich uczestniczyć w godzinach lekcyjnych (np. w ramach świetlicy) lub w czasie pozaszkolnym. Realizacja programu przewidziana jest do końca maja 2024 roku, a szczegółowe informacje dot. zajęć można znaleźć w szkołach.

  • poniedziałek, godz.
  • wtorek, godz.
  • środa, godz.
  • czwartek, godz.
  • piątek, godz.
  • sobota, godz.