Misja

balet sax filoki_chemiczne hantle

Pawilon Kultury istnieje po to, by inspirować mieszkańców Gminy Wiązowna – wspierać Ich w poszerzaniu horyzontów.

Tak zdefiniowana misja ośrodka to efekt wielogodzinnych dyskusji na temat roli, jaką Pawilon chce odgrywać w życiu mieszkańców. CHCE ODGRYWAĆ – to kluczowe sformułowanie w tym zdaniu. Jest ono bowiem wyrazem ambicji Pawilonu jako instytucji, choć samo sformułowanie „instytucja” gryzie się z naszym postrzeganiem działalności ośrodka. Tą ambicją, powodem, dla którego ośrodek istnieje i chce się rozwijać, jest inspirowanie mieszkańców. Chcemy, by Pawilon był iskrą, zapalnikiem w procesie poznawania świata.

Marzy nam się, by ośrodek był katalizatorem społecznych relacji i tak jak katalizator przyspieszał i ułatwiał ich nawiązywanie. Nie mamy ambicji mówić mieszkańcom gminy, co mają myśleć, ani co jest dla nich dobre, a co złe.

Chcemy za to pokazywać rozmaite możliwości, różnorodność świata, być narzędziem w procesie poznawczym. Budować wraz z mieszkańcami ich szerszą perspektywę, zarażać zapałem, zaskakiwać możliwościami. Ich możliwościami. Często nieodkrytymi i niezgłębionymi. Chcemy wspierać mieszkańców w poszerzaniu horyzontów.

Naszą misję wypracowaliśmy w 2022 roku w Laboratorium Kultury – projekcie prowadzonym w kooperacji przez Pawilon Kultury (wtedy funkcjonujący pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury) oraz Urząd Gminy Wiązowna. W pracy nad misją i nową strategią wzięło udział ponad 70 osób. Badania potrzeb mieszkańców przeprowadziliśmy na grupie ok. 1300 osób, co stanowi 10% mieszkańców gminy.