MAM POMYSŁ

„Mam pomysł” to projekt, który Pawilon Kultury realizuje z Urzędem Gminy Wiązowna.
Naszym celem jest włączenie mieszkańców w proces tworzenia oddolnych inicjatyw kulturalnych, rozrywkowych i integracyjnych, które będą poszerzały horyzonty mieszkańców naszej okolicy, dawały szansę doświadczania i inspirowały do działania. Chcemy towarzyszyć lokalnym animatorom kultury i pomóc im organizować działania w świetlicach wiejskich.

Fundusz został podzielony proporcjonalnie do liczby mieszkańców w sołectwach. W 2023 roku Rada Gminy Wiązowna przekazała na ten cel prawie 217.000 tys. zł.  Mieszkańcy mogą sami zdecydować o tym w jaki sposób wydadzą te pieniądze. Zadaniem Pawilonu Kultury jest wsparcie tego procesu, pomoc logistyczna i formalna. Stawiamy sobie za cel zintegrowanie lokalnych animatorów kultury i ich inspirowanie. Stworzenie współpracującego grona, które wymienia się doświadczeniami i wzajemnie pobudza do działania. Sołectwa, które zechcą prowadzić projekty we współpracy mogą liczyć na dodatkowe finansowanie z budżetu Pawilonu Kultury.

Dołącz do projektu i realnie zmieniaj z nami swoją okolicę! Dzięki projektowi „Mam pomysł” masz realny wpływ na to co dzieje się w Twojej okolicy.
Regulamin wraz z załącznikami poniżej:
regulaminlink
formularz danych/wnioseklink

Szczegółowych informacji udziela:
Olga Przepiórkiewicz
tel.: 22 180 00 41
mail.: o.przepiorkiewicz@pawilonkultury.pl

  • poniedziałek, godz.
  • wtorek, godz.
  • środa, godz.
  • czwartek, godz.
  • piątek, godz.
  • sobota, godz.